Ελληνική κεραμική E
Cerámica griega E
Greek ceramics ETécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
69 x 69 cm
Atenas / Athens 2003


Ελληνική κεραμική C
Cerámica griega C
Greek ceramics CTécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
69 x 69 cm
Atenas / Athens 2003Ελληνική κεραμική B
Cerámica griega B
Greek ceramics BTécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
69 x 69 cm
Atenas / Athens 2003


Ελληνική κεραμική A
Cerámica griega A
Greek ceramics A Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
69 x 69 cm
Atenas / Athens 2003


Ελληνική κεραμική VII
Cerámica griega VII
Greek ceramics VIITécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003