Ελληνική κεραμική II
Cerámica griega II
Greek ceramics IITécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003


Ελληνική κεραμική III
Cerámica griega III
/ Greek ceramics III

Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003


Ελληνική κεραμική I
Cerámica griega I
Greek ceramics ITécnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003