Η Aττική την αρχαία εποχή
El Ática en la época antigua
Atica, Old Time

Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003

H Πελοπόννησος την αρχαία εποχή
El Peloponeso en la época antigua
Peloponiso, Old Time

Técnica mixta sobre papel / Mixed technique on paper
100 x 70 cm
Atenas / Athens 2003